U Požarevcu održan okrugli sto u okviru projekta Klikni zeleno

Nakon prvog, inicijalnog sastanka mreže organizacija civilnog društva istočne Srbije, koje se bave zaštitom životne sredine, održanog početkom marta u Zaječaru, TOC je u okviru projekta “Klikni zeleno” organizovao i drugi sastanak, koji je ovaj put bio namenjen samo organizacijama iz Braničevskog okruga.

U prostorijama Regionalne razvojne agencije Braničevo – Podunavlje u Požarevcu, u četvrtak 13. aprila 2017. godine na okruglom stolu OCD koje se bave zaštitom životne sredine pričali su o problemima koji zahvataju njihove opštine, a koje se tiču životne sredine. Takođe, pričalo se i o uključivanju organizacija, čiji su predstavnici bili na okruglom stolu, u mrežu OCD koje se bave zaštitom životne sredine.

Okrugli sto za Braničevski okrug organizovan je u saradnji sa Omladinom JAZAS-a Požarevac.

Podsećamo da će mreža OCD okupljenih oko TOC-a imati jasno definisan okvir za praćenje politika iz oblasti životne sredine, ali i kapacitete da zagovaraju veće uključenje građana u praćenje politika životne sredine i rada pregovaračke grupe za poglavlje 27 – životna sredina, u procesu pristupanja EU.

Cilj projekta „Klikni zeleno“ je da podigne kapacitete TOC-a i mreže partnera u istočnoj Srbiji da mogu aktivno da prate pripremu, usvajanje i praćenje lokalnih i nacionalnih politika iz oblasti životne sredine, kao i pregovaračkog poglavlja 27.

Timočki omladinski centar jedna je od 11 organizacije koje su dobile institucionalni grant u okviru „Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti žaštite životne sredine (CSOnnect)“, Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu Istočnu Evropu – REC kancelarija u Srbiji, uz finansisjku podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj i Kraljevine Švedske. TOC ovaj projekat realizuje u partnerstvu sa Resusrs centrom Bor, Omladinom JAZAS-a Požarevac i Krovnom organizacijom mladih Srbije.


« Prethodna


Sledeća »