Na Dan civilne zaštite TOC potpisao ugovor sa REC-om o nastavku finansiranja projekta Klikni zeleno

U Beogradu je 1. Marta 2018. Godine, na Dan civilne zaštite, u EU info centru dodeljeno je 11 grantova za nastavak projekata, koje je 11 konzorcijuma iz cele Srbije realizovalo u toku 2016. i 2017. Godine.

Timočki omladinski centar i ovaj put je jedna od 11 organizacije koje su dobile nastavak institucionalnog granta u okviru “Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine (CSOnnect)”, koji realizuje Regionalni centar za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu – REC kancelarija u Srbiji uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj.

TOC nastavak projekata Klikni zeleno realizuje u partnerstvu sa Omladinom JAZAS-a Požarevac, Društvom za zaštitu prirode “Stara planina” iz Pirota i Krovnom organizacijom mladih Srbije.

Tokom prvog dela projekta Klikni zeleno TOC i konzorcijum oko TOC-a formirali su mrežu Klikni zeleno – mrežu OCD istočne Srbije koje se bave životnom sredinom. Za predstavnike članica mreže Klikni zeleno realizovana su 3 treninga za jačanje kapaciteta iz oblasti pisanje javnih politika, zatim javno zagovaranje i volontiranje u vanrednim situacijama i zaštita prirode. Takođe, tokom prvog perioda realizacije projekta Klikni zeleno obeleženo je nekoliko Međunarodnih dana u Zaječaru, Požarevcu i Boru (Dan zaštite životne sredine, Dan vode… ) uličnim akcijama u koje su direktno uključivani građani, a takođe održani su i regionalni sastanci u Zaječaru, Požarevcu i Pirotu, koji su okupili OCD koje se bave životnom sredinom u tim okruzima, kada su imali priliku da analiziraju situaciju po  pitanju stanje životne sredine.

Nastavak projekta Klikni zeleno fokurisan je na 3 teme iz Poglavlja 27 i to civilnu zaštitu, horizontalno zakonodavstvo i zaštitu prirode. Shodno temama na koje je fokusiran projekat u narednom periodu biće realizovana 2 seminara sa ciljem jačanja kapaciteta TOCa i mreže Klikni zeleno na teme Modeli upravljanja zaštitom životne sredine u EU i kod nas, kao i Volontiranje i volonterski menadžment u civilnoj zaštiti. Takođe, u narednom period biće izrađeni i priručnici o zaštićenim prirodnim dobrima i o volonterskom menadžemntu i vanrednim situacijama. Tokom realizacije projekta građani će direktno biti uključeni u realizaciju projekta kroz lokalne akcije kojima ćemo promovisati zaštitu životne sredine i pričati o značaju uključivanja svih građana u ovu oblast.

Smatramo da će ovaj grant doprineti jačanju kapaciteta TOC-a i mreže Klikni zeleno kako bi se proaktivno i relevantno bavili zaštitom životne sredine sa posebnim osvrtom na civilnu zaštitu, zaštitu prirode i horizontalno zakonodavstvo.


« Prethodna


Sledeća »