U Vrnjačkoj banji održan master kurs za predstavnike 11 konzorcijuma u okviru nastavka podrške OCD kroz program CSOnnect

izvor: csonnect.rec.org

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu- REC, Kancelarija u Srbiji, organizovao je petodnevni master kurs za partnerske organizacije podržane kroz institucionalne grantove u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji (CSOnnect), finansiranog od strane Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Ova petodnevna obuka okupila je u Vrnjačkoj Banji više od 60 predstavnika organizacija civilnog društva podržanih kroz ovaj program, koji su razmenili iskustva i razmatrali izazove u oblasti zaštite životne sredine. Tokom pet dana intenzivnih radionica, predavanja i diskusija, predstavnici organizacija civilnog društva imali su prilike da čuju o aktivnostima u okviru Poglavlja 27, ali i da uče o konkretnim veštinama i načinima planiranja svojih projektnih aktivnosti, kako bi rezultati na kraju ove godine, kada se i CSOnnect program završava, bili što bolji i vidljiviji.

Prilikom otvaranja Master kursa učesnici su imali prilike da razgovaraju sa Srđanom Stankovićem, savetnikom ministra zaštite životne sredine zaduženim za saradnju sa civilnim društvom, koji je ohrabrio učesnike da budu što uključeniji u aktivnosti ministarstva, koje predviđa i veća sredstva za podržavanje inicijativa civilnog društva. Sandra Sperlić iz Ministarstva zaštite životne sredine je učesnicima predstavila treći revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA) i planove za transpoziciju i primenu EU zakonodavstva u oblasti životne sredine.

Državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Ivan Karić, predstavio je učesnicima konferencije aktivnosti ministarstva na izradi pregovaračke pozicije za poglavlje 27, ali i planove za budući rad. Kako je naglasio, u saradnji sa brojnim partnerima i zainteresovanim stranama, izrađen je četvrti nacrt pregovaračke pozicije koji u sebi sadrži neke od informacija pripremljenih u okviru nacrta Specifičnih planova implementacije. Državni sekretar je govorio i o narednim koracima u ovom procesu – finalizaciju nacrta Pregovaračke pozicije ministarstvo očekuje krajem aprila, a Pregovaračka grupa 27 bi do kraja juna ove godine trebalo da preda Nacrt Pregovaračke pozicije Evropskoj komisiji na neformalne konsultacije.

Kroz radionice o strateškom planiranju, finansijskom izveštavanju, izradi planova za javno zagovaranje i komuniciranju o životnoj sredini učesnici su sticali konkretna znanja o uspešnijem sprovođenju projekata i dostizanju ciljeva predviđenim projektnim aktivnostima, a određeno je i nekoliko prioritetnih tema koje bi trebalo da budu značajnije prisutne u javnom diskursu u narednom periodu. Rodna dimenzija u projektima zaštite životne sredine bila je tema tokom dve sesije Master kursa, a učesnici su produbili svoja znanja o značaju rodne jednakosti, kao i na koje načine postojanje ove dimenzije može da unapredi njihove projekte aktivnosti, a time i načine suočavanja sa izazovima zaštite životne sredine. Takođe, modelima finansijske održivosti organizacija civilnog društva posvetili smo ceo dan tokom master kursa, a bilo je prilike i da od Nevena Marinovića iz Smart kolektiva čujemo o održivosti organizacija kroz razvoj socijalnog preduzetništva i saradnju sa privredom.

Još jedna od značajnih tema je bila unapređenje pravnog okvira za procenu uticaja i stratešku procenu uticaja na životnu sredinu, koji je predstavila Sabina Ivanović. Konačno, Master kurs je zatvoren diskusijom o izradi Nacionalne strategije upravljanja otpadom i planovima za unapređenje pravnog okvira u oblasti upravljanja otpadom, o čemu je govorila načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom Ministarstva zaštite životne sredine, Radmila Šerović.


« Prethodna


Sledeća »