GU Zaječar oglašava rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije postrojenje za preradu otpadnih voda kompanije “Heineken”

GRADSKA UPRAVA GRADA ZAJEČARA u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14 ), čl.36-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja

(Sl. glasnik RS, br.64/15)

o g l a š a v a

RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE

POSTROJENjA ZA PRERADU OTPADNIH VODA IZ PROIZVODNOG POGONA PIVARE „HEINEKEN SRBIJA“ U ZAJEČARU

1. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za preradu otpadnih voda iz proizvodnog pogona pivare „Heineken Srbija“ u Zaječaru je objavljena u “Službenom listu Grada Zaječara”, br. 27/18.

2. Rani javni uvid u trajanju od 15 dana, održaće se od 10.08. do 24.08.2018. godine, u prostorijama Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove, ul. Krfska bb u Zaječaru, odnosno objavljen na internet stranici Grada Zaječara.

3. Gradska uprava Grada Zaječara organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, kao i efektima planiranja.

4. Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

5. Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Gradskoj upravi Grada Zaječara u Odeljenju za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove, ul. Krfska bb na 1. spratu kancelarija br.11, u toku trajanja Javnog uvida, zaključno sa 24.08.2018. godine.

Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Planova generalne regulacije Grada Zaječara mogu uticati na planska rešenja.

6. Lice ovlašćeno od strane nadležnog organa za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Glavni urbanista dipl.inž.arh. Biljana Đergović.

Detaljni plan pogledajte OVDE!

izvori: zajecaronline.comzajecar.info


« Prethodna


Sledeća »