Nacrt regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanapek, Negotin, i Knjaževac

Na sajtu Grada Zaječara objavljen je Nacrt regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanapek, Negotin, i Knjaževac.

Ciljevi izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

Regionalni plan upravljanja otpadom će biti strateški dokument regiona koji će prezentovati  trenutno stanje i definisati pravac, prioritete, dinamiku i način rešavanja problema upravljanja  otpadom u svim opštinama obuhvaćenog regiona, u skladu sa svim pozitivnim nacionalnim i EU zakonodavstvom iz oblasti upravljanja otpadom i iz oblasti zaštite životne sredine. Svrha izrade plana je dugoročno uspostavljanje održivog sistema za regionalno upravljanje otpadom na način  koji ima minimalan štetan uticaj na životnu sredinu i zdravlje sadašnjih i budućih generacija, uz  racionalno korišćenje resursa i poštovanje savremenih principa upravljanja otpadom, a uz  koordinisano učešće svih subjekata upravljanja otpadom – republičke vlasti, lokalnih vlasti  opština učesnica, domaćinstava, privrednih i komercijalnih organizacija, nevladinih institucija,  privatnog sektora i naravno svakog pojedinca. To podrazumeva definisanje najprihvatljivijih  modela za postizanje pune kontrole nad svim tokovima otpada od nastajanja, razdvajanja,  sakupljanja, transporta, tretmana i deponovanja. Sistem upravljanja treba da obezbedi smanjenje  količine otpada, izdvajanje korisnih komponenata iz otpada, i racionalno prikupljanje i odlaganje  otpada, sagledavajući investiciona ulaganja, dinamiku aktivnosti i finansijsku i tehnološku  spremnost na prelazak na novi sistem rada.

Regionalni plan upravljanja otpadom će pomoći gradu Zaječaru i njegovim regionalnim partnerima da:

  • steknu potpuni uvid u sadašnju situaciju u upravljanju otpadom u regionu,
  • definišu zajedničke ciljeve u upravljanju otpadom u regionu u skladu sa domaćim  zakonodavstvom,
  • definišu optimalni sistem za upravljanje otpadom u regionu što uključuje i mogući izbor  privatnog partnera na osnovu sprovedenog javnog tendera,
  • definišu metod i optimalne rokove za implementaciju regionalnog plana,
  • definišu ukupna finansijska ulaganja kao i finansijska ulaganja za prioritetne delove,
  • regionalnog plana koje je neophodno odmah implementirati.

Opširnije o projektu: raris.org – Regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom „Halovo“

Nacrt plana možete preuzeti na zajecar.info.


« Prethodna


Sledeća »