Rešenje o izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Rtanj

Opštinska uprava Boljevac, Odeljenje za urbanizam, objedinjenu proceduru i izvršenja, imovinsko pravne poslove i poslove javnih nabavki,  u skladu sa članom 10. stav 5 a u vezi člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br.135/04 i 36/2009)

O b a v e š t a v a

o donošenju Rešenja kojim je odlučeno je potrebna izrada Studije o proceni uticaja  na životnu sredinu i kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja  na životnu sredinu za  projekat –  Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na KP br. 6464/1 KO Mirovo, naselje Rtanj.

Zainteresovana javnost može ostvariti uvid u dokumentaciju i podatke u prostoriji   Odeljenja za urbanizam, objedinjenu proceduru i izvršenja, imovinsko pravne poslove i poslove javnih nabavki, Opštinske uprave Boljevac   (soba broj 5)  ulica Kralja Aleksandra broj 24, radnim danom od 12 do 14 časova  u periodu od deset dana od dana oglašavanja.

Žalba protiv ovog Rešenja može se izjaviti Ministru  zaštite životne sredine u roku  od 15 dana od dana objavljivanja.

Izvorni tekst: Opština Boljevac


« Prethodna


Sledeća »