Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje i rekonstrukcije objekta postrojenje za prečišćavanje vode “Kraljevica”

Na osnovu člana 20. stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS“, br.135/04 i 36/09) i člana 3. stav 2. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.69/05), Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalno stambene poslove Gradske uprave grada Zaječara, Kancelarija za zaštitu životne sredine, izdaje

OBAVEŠTENjE

o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i raspravi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje i rekonstrukcije objekta postrojenja za prečišćavanje vode „Kraljevica“ u Zaječaru, na kp. br. 7673/3 KO Zaječar

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije organizuje javni uvid, javnu prezentaciju i raspravu povodom podnetog zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje i rekonstrukcije objekta postrojenja za prečišćavanje vode „Kraljevica“ u Zaječaru, na kp. br. 7673/3 KO Zaječar.

Nosilac projekta je JKP „Vodovod“ Zaječar, Bulevar Dr Zorana Đinđića br.5. Zaječar.

Uvid u studiju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1. Novi Beograd, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11 do 14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, na sajtu Ministarstva http/www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ i u prostoriji Kancelarije za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Zaječara, ul. Krfska bb (iznad ureda, soba br.7), najkasnije do 28.05.2018. godine, radnim danom od 11 do 14 časova.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1, Novi Beograd.

Javna prezentacija i rasprava održaće se 29.05.2018. godine sa početkom u 13 časova, u prostorijama Gradske uprave grada Zaječara – sala Gradskog veća.

Opširnije:

Grad Zaječar – OBAVEŠTENjE O JAVNOM UVIDU, JAVNOJ PREZENTACIJI I RASPRAVI STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA IZGRADNjE I REKONSTRUKCIJE OBJEKTA POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANjE VODE „KRALjEVICA“

Ministarstvo zaštite životne sredine – Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: rekonstrukcije i izgradnje objekata postrojenja za prečišćavanje vode ,,Kraljevica“ u Zaječaru

Ministarstvo zaštite životne sredine – Studija_uticaja_na_zivotnu_sredinu_PPV_Kraljevica_20180419_sa_prilozima.pdf


« Prethodna


Sledeća »