U Boljevacu se planira izgradnja postrojenja za termički tretman drvne biomase i neopasnog otpada od drveta

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana  od dana objavljivanja ovog obaveštenja (tj. naj kasnije do  29.07.2018 ).

Preuzeto sa greenist.rs, izvor  ekologija.gov.rs .


« Prethodna


Sledeća »