Životna sredina u Srbiji: manjak novca i političke volje

Stanje životne sredine u Srbiji u svim aspektima zahteva ulaganje daleko više novca, a samim tim i više političke volje – jedan je od ključnih zaključaka najnovijeg „Izveštaja iz senke“ Koalicije 27, koja prati i objavljuje kritički osvrt na napredak Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u delu koji se odnosi na Poglavlje 27, to jest životnu sredinu.

/// Više o tome »


Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje i rekonstrukcije objekta postrojenje za prečišćavanje vode “Kraljevica”

Na osnovu člana 20. stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS“, br.135/04 i 36/09) i člana 3. stav 2. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.69/05), Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalno stambene poslove Gradske uprave grada Zaječara, Kancelarija za zaštitu životne sredine, izdaje

/// Više o tome »
Koje su najzagađenije reke u Srbiji

izvor: Energetski portal

Srbija je jedna od retkih podunavskih zemalja koja se može pohvaliti da se na njenoj teritoriji kvalitet vode Dunava poboljšava, odnosno stanje Dunava je mnogo bolje na izlazu iz naše zemlje, gde ima karakteristike koje ga svrstavaju u II i III klasu, nego na ulazu. Štaviše, situacija bi bila još povoljnija da su reke koje se ulivuju u Dunav čistije.

Pritoke Dunava su često u IV klasi ili neretko i van klase, što ukazuje na veoma loše stanje tih reka među kojima su Tisa, Tamiš, Velika Morava. Poseban problem predstavlja brana na Dunavu kod Đerdapa i smatra se ekološkom crnom tačkom zbog stvaranja nanosa i akumulacije toksičnih sedimenata.

/// Više o tome »