Koje su najzagađenije reke u Srbiji

izvor: Energetski portal

Srbija je jedna od retkih podunavskih zemalja koja se može pohvaliti da se na njenoj teritoriji kvalitet vode Dunava poboljšava, odnosno stanje Dunava je mnogo bolje na izlazu iz naše zemlje, gde ima karakteristike koje ga svrstavaju u II i III klasu, nego na ulazu. Štaviše, situacija bi bila još povoljnija da su reke koje se ulivuju u Dunav čistije.

Pritoke Dunava su često u IV klasi ili neretko i van klase, što ukazuje na veoma loše stanje tih reka među kojima su Tisa, Tamiš, Velika Morava. Poseban problem predstavlja brana na Dunavu kod Đerdapa i smatra se ekološkom crnom tačkom zbog stvaranja nanosa i akumulacije toksičnih sedimenata.

/// Više o tome »Otvoren javni uvid za tri nova zaštićena područja

Ministarstvo zaštite životne sredine je, u skladu s Zakonom o zaštiti prirode, pokrenulo postupak zaštite za tri nova zaštićena područja u Srbiji – Spomenik prirode „Blederija“, Spomenik prirode „Pećinski sistem Samar“ i Spomenik prirode „Tupižnička ledenica“. Ministarstvo je 26. februara 2018. oglasilo javni uvid i zakazalo javnu raspravu o nacrtima uredbi o proglašenju i studijama zaštite ova tri zaštićena područja.

/// Više o tome »


Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan posetio Bor

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan sastao se juče (27.02.2018) sa predsednikom opštine Bor Aleksandrom Milikićem i njegovim saradnicima, radi razmatranja najznačajnijih ekoloških pitanja, kao i prioritetnih aktivnosti i projekata usmeranih ka unapređenju zaštite životne sredine u ovoj lokalnoj zajednici.

/// Više o tome »