Dva nova spomenika prirode u jugoistočnoj Srbiji

Vlada Srbije je krajem decembra prošle godine donela je dve Uredbe o proglašenju dva nova spomenika prirode u jugoistočnoj Srbiji. Reč je o Pećinskom sistemu Samar koji je severoistočni deo planine Kalafat u opštini Svrljig i kraškoj jami Tupižnička ledenica u južnom delu istoimene planine, kod Knjaževca.

/// Više o tome »


Predlog odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine Grada Zaječara

Na osnovu člana 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn., 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. Izn., 104/2016 – dr.zakon, 96/2017 – usklađeni din. izn. i 89/18 – usklađeni din.izn.), zamenik predsednika Gradskog veća grada Zaječara sprovodi

/// Više o tome »


Javni uvid u Plan detaljne regulacije postrojenja za preradu otpadnih voda iz proizvodnog pogona pivare „Heineken Srbija“ u Zaječaru

REPUBLIKA SRBIJA
GRADSKA UPRAVA GRADA ZAJEČARA

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), čl.56. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja  (Sl. glasnik RS, br.64/15

oglašava

JAVNI UVID POVODOM IZRADE NACRTA PLANA DETALjNE REGULACIJE POSTROJENjA ZA PRERADU OTPADNIH VODA IZ PROIZVODNOG POGONA PIVARE „HEINEKEN SRBIJA“ U ZAJEČARU

/// Više o tome »


GU Zaječar oglašava rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije postrojenje za preradu otpadnih voda kompanije “Heineken”

GRADSKA UPRAVA GRADA ZAJEČARA u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14 ), čl.36-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja

/// Više o tome »