U Kladovu održane trening na temu civilne zaštite

Protekla tri dana u Kladovu je održan prvi u nizu od tri treninga u okviru nastavka projekta Klikni zeleno. U periodu od 4. do 6. jula 2018. godina, 15 predstavnika OCD iz istočne Srbije koje se bave zaštitom životne sredine, učestovalo je na treningu tokom koga je bilo reči o civilnoj zaštiti i zaštiti životne sredine.

Tokom treninga učesnici su mogli da čuju više o tome šta je civilna zaštita, o opštim principima civilne zaštite, šta su vanredne situacije, koje su sve institucije uključene u sistem civilne zaštite, ali i o tome šta su elementarne nepogode i koja je njihova učestalost u Srbiji.

Takođe, učesnici su imali priliku da saznaju šta je GIS sistem i kako on funkcioniše u kontekstu vanrednih situacija.

Predstavnici OCD istočne Srbije tokom treninga prezentovali su i šta su njihove organizacije radile u prethodnom periodu kada su Srbiju zadesile neke vanredne situacije, a bilo je reči i o tome šta oni kao predstavnici udruženja građana misle da mogu i treba da rade udruženja kada je u pitanju civilna zaštita.

Predavanja je odžao diplomirani geogaf za životnu sredinu Nikola Jovanović.

Trening je organizovan u okviru projekta Klikni zeleno, podržanog od strane Regionalnog centra za životnu sredinu i Švedske agencije za razvoj i sarandju.


« Prethodna