Institucionalni grant kroz CSOnnect program

Timočki omladinski centar jedna je od 11 organizacije koje su dobile institucionalni grant u okviru „Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine (CSOnnect)”, koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu EvropuREC kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj.

TOC ovaj projekat realizuje u partnerstvu sa Resurs centrom Bor, Omladinom JAZAS-a Požarevac i Krovnom organizacijom mladih Srbije.

Cilj ovog projekta je da podigne kapacitete TOC-a i mreže partnera u istočnoj Srbiji da mogu aktivno da prate pripremu, usvajanje i praćenje lokalnih i nacionalnih politika iz oblasti životne sredine, kao i pregovaračkog poglavlja 27.

Mreža OCD okupljenih oko TOC-a imaće jasno definisan okvir za praćenje politika iz oblasti životne sredine, ali i kapacitet da zagovaraju veće uključenje građana u praćenje politika životne sredine i rada pregovaračke grupe za poglavlje 27.

Aktivnostima javnog zagovaranja organizovaće se različitu javni događaji u istočnoj Srbiji, koji će služiti kao platforma na kojoj će se diskutovati o primeni Zakona, regulativa i mera na nacionalnom i lokalnom nivou. U cilju javnog zagovaranja uspostaviće se jasan sistem za praćenje politika i izveštavanje kroz mrežu OCD.

Sve ovo doprineće zajedničkom uključivanju, kako lokalnih institucija, organizacija civilnog društva, tako i privatnih firmi u diskusiju o tome kako treba primenjivati EU direktive o životnoj sredini i šta je to što će one doneti.

Redovne aktivnosti koje će mreža organizacija civilnog društva okupljenih oko TOC-a realizovati tokom trajanja projekta su i povećanje svesti građana o neophodnosti očuvanja životne sredine.

 

Period realizacije: 26.10.2016 – 26.10.2017.


« Prethodna


Sledeća »